1. osztály

 • Magyar ABC ismerete, hallás, írás, olvasás szintjén
 • Olvasás szavak szintjén
 • Írás szavak szintjén. Másolás
 • Hallás utáni írás csak betűk szintjén (Optimum: szavak szintjén)
 • Nyomtatott kis és nagy betűk használata elsősorban, de a kötött írást is lehet differenciáltan gyakorolni
 • 10 mondóka fejből ( Ujjaimat tornáztatom, Hüvelykujjam almafa, Két kis madár ül a fán)
 • 5 vers ismerete, ebből kettőt fejből
 • 15 mese, történet megismerése (optimum önálló mesélés)
 • 5 népi játék, illetve népdal
 • Ünnepek köré épülő témakörök, hagyományok
 • Állatvilág. Háziállatok, kedvencek, vadállatok
 • Természet. Időjárás, évszakok
 • Térbeli tájékozódás

Tipikus nap

9:30-9:45 ÉRKEZÉS, bemelegítő játékok
9:45-10:15 NYELVI FEJLESZTÉS kötetlen beszélgetés, majd adott téma mentén irányított beszélgetés (pl. ünnepek, időjárás, aktuális események); beszédértést fejlesztő feladatok
10:15-10:45 NÉPTÁNC, HAGYOMÁNYŐRZÉS, NÉPDALOK, MAGYAR ZENE MEGISMERÉSE
10:45-11:00 TÍZÓRAI SZÜNET
11:00-11:30 OLVASÁS előző órán tanultak ismétlése, házi feladat átnézése, új betűk tanulása, olvasási gyakorlatok
11:30-12:00 ÍRÁS új betűk tanulása
12:00-12:30 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS évszakhoz, ünnepkörhöz kötötten; közben mese/zenehallgatás