2. osztály

 • Hallás után szavak szintjén
 • Saját gondolatok szavak szintjén.
 • Optimum: mindez már mondatok szintjén.
 • Helyesírás. Hosszú/rövid magánhangzók, hosszú/rövid mássalhangzók, ill. kétjegyű mássalhangzók. j/ly.
 • Nyomtatott írás megengedett, de a kötöttet is ismerni kell.
 • Minimum: értő olvasás mondatok szintjén
 • Optimum: értő olvasás szöveg szintjén
 • Kötött írás olvasása
 • 15 mese, történet, illetve ismeretterjesztő olvasmány
 • 10 vers, ebből kettő fejből
 • 5 népi játék, népdal
 • Családtagok, szerepkörök
 • Hobbi
 • Ünnepi köszöntések
 • Napszakok, óra

Tipikus nap

9:30-10:00 Néptánc, hagyományörzés
10:15-10:45 Heti élménybeszámoló, naplóellenőrzés. Ismétlés
10:45-11:00 Szünet, tízórai. Játék
11:00-11:30 Új téma/heti anyag. Közös olvasás, írás. Szókincsbővítés
11:30-12:00 Kis csoportos foglalkozás. Nyelvtani feladatok
12:00-12:30 Kézműves feladatok vagy ének/daltanulás, társas játék. Összefoglaló.