3. osztály

 • Hallás után mondatok szintjén
 • Saját gondolatok mondatok szintjén
 • Optimum: mindez szöveg szintjén
 • Helyesírás. Hosszú/rövid magánhangzók, hosszú/rövid mássalhangzók, ill. kétjegyű mássalhangzók. j/ly + Mondatok helyesírása
 • Nyomtatott írás megengedett, de a kötöttet is ismerni kell
 • Értő olvasás szöveg szintjén segítséggel.
 • Kötött írás olvasása
 • 1 ifjúsági regény
 • 15 ismeretterjesztő olvasmány
 • 2 történelmi monda, legenda
 • 5 vers, ebből 2 fejből
 • 2 népdal
 • Ünnepek
 • Földrajz
 • Történelem
 • Magyar ételek, receptek
 • Mértékegységek
 • Hírek
 • Magyar hírességek

Tipikus nap

9:30-10:00 Hagyomanyőrzés, néptánc
10:15-11:00 Irodalmi élményszerzés.Olvasási,szövegértési feladatok .Írás
11:00-11:15 Szünet,uzsonna
11:15-12:00 Helyesírási ,nyelvhelyességi ,nyelvtani feladatok egyénileg és közösen
12:00-12:30 Kommunikációs és nyelvi csoportjátékok. (Drámajátékok. Mesehallgatás. Verstanulás. Közös éneklés.)
A nap értékelése,összefoglalása