4. osztály

 • Hallás után szöveg szintjén
 • Önálló gondolatok mondatok szintjén
 • Optimum: ugyanez szöveg szintjén. Levelezés
 • Helyesírás: Tulajdonnevek (földrajzi nevek is). Elválasztás
 • Értő olvasás szöveg szintjén egyre kevesebb segítséggel
 • Kötött írás olvasása
 • Himnusz ismerete, 1vsz fejből
 • 1 klasszikus magyar verses epikai mű feldolgozása segítséggel. Néhány választott versszak megtanulása
 • 15 monda, legenda, ismeretterjesztő szöveg, novella
 • Optimum: egy regény olvasása önállóan ( három ajánlott közül választhatnak)
 • A magyar irodalom nagyjai
 • Történelmi ismeretek
 • Földrajzi ismeretek
 • Mértékegységek
 • Hírek
 • Levelezés
 • Foglalkozások, mi leszek ha nagy leszek.
 • Önismereti játékok. Tulajdonságaink, érzéseink.

Tipikus nap

9:30-10:15 Differenciált feladatok, rejtvények, Pótlások, Házi feladat ellenőrzése, Írás
10:15-10:30 TÍZÓRAI SZÜNET
10:30-11:00 TANKÖNYV TÉMAKÖREI ÉS/ VAGY MÁS FORRÁSBÓL HOZOTT ISMERETTERJESZTŐ OLVASMÁNY ÉS FELADATOK FELDOLGOZÁSA, ÍRÁS
11:00-11:30 REGÉNY FELDOLGOZÁS
11:30-11:50 LEVEZETÉS, JÁTÉK, ÖSSZEFOGLALÁS, ÖSSZEPAKOLÁS
11:50-12:30 VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK