5. osztály

 • Másolás nyomtatottról és írottról
 • Hallás után szöveg szintjén
 • Önálló gondolatok mondatok szintjén
 • Optimum: ugyanez szöveg szintjén. Levelezés
 • Helyesírás: Tulajdonnevek (földrajzi nevek is). Elválasztás
 • Értő olvasás szöveg szintjén egyre kevesebb segítséggel
 • Kötött írás olvasása
 • Himnusz ismerete, 1 vsz fejből
 • 1 klasszikus magyar verses epikai mű feldolgozása segítséggel. Néhány választott versszak megtanulása
 • 15 monda, legenda, ismeretterjesztő szöveg, novella
 • Optimum: regény olvasása önállóan (adjunk 3 ajánlást, amik közül választhatnak)
 • A magyar irodalom nagyjai
 • Történelmi ismeretek
 • Földrajzi ismeretek
 • Mértékegységek
 • Hírek
 • Levelezés
 • Foglalkozások, mi leszek ha nagy leszek
 • Önismereti játékok. Tulajdonságaink, érzéseink
 • Néhány perces zenehallgatás.
 • Ritmushangszerek
 • Mese: Életkornak megfelelő mese minden foglalkozáson
 • Mondóka, vers: 5 mondóka, 3-4 vers ismerete
 • Magyarország jellegzetes növény és állatvilága: 2-3 jellegzetes magyar növény és állat (háziállatok, vadon élő állatok, vízben vagy szárazföldön élők) bemutatása
 • Környezetvédelem, környezettudatosság: Állatok szeretete, védelme. Környezetbarát életmódra nevelés
 • Egészséges életmódra nevelés: Táplálkozás. Tisztálkodás
 • Természeti jelenségek: Levegő, víz, időjárás
 • Megfigyelések, kísérletek: Több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás
 • Számfogalom – számok magyarul: 0-20, tízesek 100-ig
 • Formák: Formák síkban és térben
 • Rajz: Ceruza helyes tartása. Jelek, szimbólumok rajzolása (írása)
 • Festés: Ecsethasználat
 • Mintázás: Újabb anyagok és technikák megismerése: agyag, papírmasé, viasz, szappan, gipsz
 • Népi kismesterségek, hagyományőrzés természetes anyagok felhasználásával: Gyöngyfűzés, csuhé – bábok, szalma – fonások, méhviasz – gyertya készítés, gyapjú – nemezelés

Tipikus nap

9:30-10:15 ISMÉTLÉS, Differenciált feladatok, Rejtvények, Pótlások, Házi feladat ellenőrzése, Írás
10:15-10:30 TÍZÓRAI SZÜNET
10:30-11:00 TANKÖNYV TÉMAKÖREI ÉS/ VAGY MÁS FORRÁSBÓL HOZOTT ISMERETTERJESZTŐ OLVASMÁNY ÉS FELADATOK FELDOLGOZÁSA, Írás
11:00-11:30 REGÉNY FELDOLGOZÁS
11:30-11:50 LEVEZETÉS, JÁTÉK, ÖSSZEFOGLALÁS, ÖSSZEPAKOLÁS
12:00-12:30 VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK