Katica Csoport

(beszédfejlesztés, szókincsbővítés, szövegalkotás)

 • szó-kép egyeztetés
 • szöveglekövetés mozgással
 • igaz-hamis játék
 • képleírás
 • kakukktojás játék tárgyakkal, képekkel
 • memória játék
 • ellentétpárok
 • Formafelismerés: Tárgyak, képek, vonalak. Kép-tárgy párosítása.
 • Olvasás előkészítése: jelek, szimbólumok.
 • Hangformálás: Beszéddel, énekkel, mondókával.
 • Eszközkezelés, finom motorikus készség fejlesztése: Nyomás érzékelés. Térben elhelyezés. Kézfej, ujjak erősítése. Ceruza használatának előkészítése.
 • Többlépéses utasítás követése: Elpakolás (mit, hova), Sorrend (fentről – le )
 • Hangfelismerés: Azonos – különböző
 • Szabadjáték
 • Énekes, mozgásos játék: 5 játék elsajátítása a tanév során.
 • Építkező és összerakó játék: Építőkocka, nagyméretű kirákós játékok, lego.
 • Fantáziajáték, szerepjáték: Énekes- mozgásos játékok, mesedramatizálás.
 • Relaxációs: Légzőgyakorlatok
 • Óvónő segítségével, csoportosan
 • 10 ének elsajátítása
 • Néhány perces zenehallgatás.
 • Ritmushangszerek
 • Mese: Életkornak megfelelő mese minden foglalkozáson.
 • Mondóka, vers: 3-5 mondóka ismerete.
 • Magyarország jellegzetes növény- és állatvilága: 2-3 jellegzetes magyar növény és állat (házi állatok, vadon élő állatok, vízben vagy szárazföldön élők) bemutatása.
 • Környezetvédelem, környezettudatosság: Állatok szeretete, védelme. Környezetbarát életmódra nevelés.
 • Egészséges életmódra nevelés: Táplálkozás. Tisztálkodás.
 • Természeti jelenségek: Levegő, víz, időjárás.
 • Megfigyelések, kísérletek: Több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás.
 • Számfogalom – számok magyarul: 0-20
 • Formák: Formák síkban: kör, háromszög, téglalap, négyzet.
 • Rajz: Zsírkréta, kréta helyes használata papíron, betonon, ujjal homokba, gyurmába, egyéb alternatív módon
 • Festés: Festés ronggyal, szivaccsal, ujjal, tenyérrel, fújással, dugóval, almával…
 • Mintázás: Gyurma, papír (különböző minőségű), textil, jég, hó
 • Népi kismesterségek, hagyományőrzés természetes anyagok felhasználásával: Hangszerek készítése, batikolás

Tipikus nap

9:30-9:45 ÉRKEZÉS
9:45-10:00 KÖSZÖNTÉS, Előző heti téma ismétlése, Új téma bevezetése
10:00-10:15 EGYSZERŰ KÉZMŰVES FELDATOK
10:15-10:50 NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK, ÉNEK
10:50-11:00 MOSDÓ
11:00-11:20 TÍZÓRAI
11:20-11:30 MONDÓKA ÉS JÁTÉK
11:30-11:50 BONYOLULTABB KÉZMŰVES FELADATOK
11:50-12:00 MONDÓKA ÉS ÉNEK ISMÉTLÉSE
12:00-12:15 PAKOLÁS
12:15-12:25 MESE
12:25-12:30 ELKÖSZÖNÉS