OSZTÁLYOK

BÓBITA BABA-MAMA JÁTSZÓ CSOPORT

A Bóbita csoport foglalkozásait 0-3 éves korú gyermekek számára ajánljuk. Az 50 perces foglalkozás –amely gondosan összeválogatott magyar mondókák, gyermekdalok, ölbéli játékok füzére-, a szülők aktív részvételével zajlik, minőségi, interaktív együtt töltött időt biztosítva a gyermekek és szüleik számára.

KATICA CSOPORT

A kiscsoportban megkezdjük az élménypedagógia játékos módszereivel a gyerekek tudatosan felépített nyelvi nevelését. A foglalkozás minden eleme – népi játék, néptánc, népdal, kiszámoló, mondóka, magyar mese, kézműves tevékenység, az óvónők óvatos irányító közreműködésével, oldott légkörben valósul meg a csoport tagjaihoz igazodva. Fő célunk érzelmi biztonságot adni a magyar nyelv használatában.

SÜNI CSOPORT

A Süni csoportban a hangsúlyt a beszédfejlesztésre és a szókincs-bővítésre helyezzük. Betűjátékokon keresztül ismerkednek meg a gyerekek a magyar ábécével, így elmondhatjuk, hogy a csoport egyben iskola-előkészítőként is funkciónál. Népi játék és kézműves tevékenység alkalmával megtanulják a többlépéses utasítás követését. Tanmenetünk – évszakoknak megfelelően – a magyar néphagyományokat és népszokásokat követi, alkalmat teremtve Magyarország jellegzetes növény és állatvilágának bemutatására is.

1. OSZTÁLY

(5-7 éves korosztály)

Ebben a csoportban elsősorban az előkészítő és első osztály tananyagának feldolgozása zajlik.  Egy-két kivételtől eltekintve mindenki szépen, választékosan  beszél magyarul, kiejtésük tökéletes, szókincsük gazdag. Mindannyian tudnak olvasni es írásban is nagyon ügyesek. A fő hangsúly a folyóírás elsajátítására, rövidebb szövegek olvasására, feldolgozására és a beszédfejlesztésre helyeződik ebben a korcsoportban.

2. OSZTÁLY

(6-8 éves korosztály)

Második osztályba szilárd betűfelismeréssel és alap olvasási képességgel lépnek a gyerekek. A tanévet tematikus anyagokra bontjuk. A kezdeti könnyebb szövegértéstől fokozatosan nehezedő tananyaggal, akár több héten keresztül tartó feladatokkal foglalkozunk. A heti tananyag elsősorban a gyerekek nyelvtudás-fejlesztését szolgálja, azonban a tananyagba beleszőve egyéb alapismeretek (jeles napok, környezettani alapok, kézművesség, énekek, kiszámolók, szójátékok) elsajátítására is szert tesznek.

3. OSZTÁLY

A harmadik osztály tagjai 8-10 éves gyerekek, akik többsége anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet. Hétről-hétre irodalmi élményszerzésben, kommunikációs és nyelvi csoportjátékokban, drámajátékban, mesehallgatásban, verstanulásban, közös éneklésben van részük a csoportba járó gyerekeknek.
Megünnepeljük nemzeti ünnepeinket, megemlékezünk jeles költőink, íróink évfordulóiról, hagyomànyainkat ápoljuk, ezáltal is erősítve a gyerekek magyarságtudatát.

4. OSZTÁLY

(10-12 éves korosztály)
A negyedikesek, az előző évfolyamok tananyagára építve melyítik ismereteiket a regió földrajzi, kultúrális és történelmi hátteret tanulmányozva. Különböző nyelvfejlesztő gyakorlatokban is jeleskednek, mint például ismert Magyar versek és szépirodalmi művek játékos elemzése, de ide tartoznak többek közt a Scrabble társasjátékkal vívott viadalok is – mind természetesen magyarul.

5. OSZTÁLY

Felső tagozatos gyerekeink tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy az egyben felkészíti őket a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség magyarság-ismereti vizsgájára is.