Süni Csoport

(beszédfejlesztés, szókincsbővítés, szövegalkotás)

 • megkezdett mondatok, történetek befejezése
 • mese felidézése bábokkal
 • fordított világ játék
 • kakukktojás indoklással
 • mesedramatizálás
 • Formafelismerés: Méretek. Nevük betűelemeinek tanulmányozása.
 • Hangformálás: Mesével, szójátékkal, nyelvtörővel.
 • Eszközkezelés, finom motorikus készség fejlesztése: Ceruza használata. Formák rajzolása. Saját nevük írása.
 • Olvasás előkészítése: betűk ismerete, néhány egyszerűbb szó olvasása.
 • Többlépéses utasítás követése: Munkakezelés (mit, hova, milyen sorrendben)
 • Hangfelismerés: Tárgy – hang párosítása. Rímek
 • Szabadjáték
 • Énekes, mozgásos játék: 5 játék elsajátítása a tanév során
 • Építkező és összerakó játék: Életkornak megfelelő kirakós játékok, lego
 • Fantáziajáték, szerepjáték: Bábszínház
 • Relaxációs: Meditációs gyakorlatok
 • Csoportosan és egyénileg is
 • 15 ének elsajátítása, a már tanultak ismétlése
 • Visszhangjáték
 • Néhány perces zenehallgatás.
 • Ritmushangszerek
 • Mese: Életkornak megfelelő mese minden foglalkozáson
 • Mondóka, vers: 5 mondóka, 3-4 vers ismerete
 • Magyarország jellegzetes növény és állatvilága: 2-3 jellegzetes magyar növény és állat (háziállatok, vadon élő állatok, vízben vagy szárazföldön élők) bemutatása
 • Környezetvédelem, környezettudatosság: Állatok szeretete, védelme. Környezetbarát életmódra nevelés
 • Egészséges életmódra nevelés: Táplálkozás. Tisztálkodás
 • Természeti jelenségek: Levegő, víz, időjárás
 • Megfigyelések, kísérletek: Több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás
 • Számfogalom – számok magyarul: 0-20, tízesek 100-ig
 • Formák: Formák síkban és térben
 • Rajz: Ceruza helyes tartása. Jelek, szimbólumok rajzolása (írása)
 • Festés: Ecsethasználat
 • Mintázás: Újabb anyagok és technikák megismerése: agyag, papírmasé, viasz, szappan, gipsz
 • Népi kismesterségek, hagyományőrzés természetes anyagok felhasználásával: Gyöngyfűzés, csuhé – bábok, szalma – fonások, méhviasz – gyertya készítés, gyapjú – nemezelés

Tipikus nap

9:30-9:40 GYÜLEKEZŐ, Szőnyegen: puzzle, könyv, jaték, mese, ének
Asztalnál: színező és feladatlap.
9:40-10:00 BESZÉLGETŐ KÖR
“Körbe, körbe karikába” – üdvözöljük egymást az óvodában
Kötetlen beszélgetés
Aktuális téma bevezetése
10:00-10:15 BESZÉDFEJLESZTÉS
10:15-10:50 NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK, ÉNEK
10:50-11:00 MOSDÓ
11:00-11:15 TÍZÓRAI
11:15-11:25 TORNA
11:25-11:45 VIZUÁIS TEVÉKENYSÉG
11:45-12:00 OLVASÁS ELŐKÉSZÍTŐ
12:00-12:15 MESE
12:15-12:30 MESE