Osztályok

BÓBITA BABA-MAMA JÁTSZÓ CSOPORT

(0-3 éves korosztály)

A Bóbita csoportba a 3 év alatti gyermekek és gondozóik járnak. A játszócsoport célja, hogy a legkisebb gyermekek számára teremtsünk magyar nyelvi közeget. A közel egyórás foglalkozás a szülők aktív részvételével zajlik.  A foglalkozások kötött menete során a gyermekek megtanulják, a szülők pedig újratanulják a legismertebb magyar mondókák, gyermekdalokat és ölbéli játékokat. A Bóbita baba-mama csoport kiváló kapcsolódási felületet biztosít a magyar közösséghez a vegyes családok nem magyar anyanyelvű tagjai számára is.

 

KATICA CSOPORT

(3-4 éves korosztály)

A Katica csoport tagjai 3-4 éves gyermekek. Az óvódás kiscsoportban az élménypedagógia játékos módszereivel tudatosan építjük fel a gyermekek nyelvi nevelését. A foglalkozások minden eleme – népi játék, néptánc, népdal, kiszámoló, mondóka, mese, kézműves foglalkozás –, az óvónők gondos irányító közreműködésével, oldott légkörben valósul meg, a csoport tagjaihoz igazodva. Fő célunk, hogy érzelmi biztonságot adjunk a magyar nyelv használatában.

SÜNI CSOPORT

(4-5éves korosztály)

A Süni csoport tagjai 4-5 éves gyermekek.  Az óvódás nagycsoportunkban a hangsúlyt a beszédfejlesztésre és a szókincsbővítésre helyezzük. Tanmenetünk az évkör ünnepeit követi, alkalmat teremtve Magyarország jellegzetes növény- és állatvilágának megismerésére is. A népi játékok és a kézműves foglalkozások során a gyermekek megtanulják a többlépéses utasítás követését. A gyerekek betűjátékokon keresztül ismerkednek meg a magyar ábécével, így elmondhatjuk, hogy a csoport egyben iskola-előkészítő szerepet is betölt.

VUK CSOPORT

(5-6 éves korosztály)

A Kutyusok csoport tagjai 5-7 éves gyermekek. A csoport a magyar iskola előkészítő és első osztály tananyagának részleteit dolgozza fel. A tanév elején különös hangsúlyt fektetünk a magyar ABC hallás- és olvasás utáni, valamint írásbeli megismertetésére és a folyóírás alapjainak elsajátítására. A gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulnak és fejlesztik beszédkészségüket. A tanév második felében rövidebb szövegek olvasására és feldolgozására, valamint a szókincs- és beszédfejlesztésre kerül a hangsúly. Ezen a szinten kiemelt feladat a beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság növelése.

KUTYUS CSOPORT

(7-8 éves korosztály)

A Kutyusok csoport tagjai 7-8 éves gyermekek. A csoport a magyar iskola előkészítő és első osztály tananyagának részleteit dolgozza fel. A tanév elején különös hangsúlyt fektetünk a magyar ABC hallás- és olvasás utáni, valamint írásbeli megismertetésére és a folyóírás alapjainak elsajátítására. A gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulnak és fejlesztik beszédkészségüket. A tanév második felében rövidebb szövegek olvasására és feldolgozására, valamint a szókincs- és beszédfejlesztésre kerül a hangsúly. Ezen a szinten kiemelt feladat a beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság növelése.

SASOK CSOPORT

(8-9 éves korosztály)

A Kolibri osztályba azok a 8-10 éves gyerekek járnak, akik szilárd betűfelismerési- és alap olvasási képességgel rendelkeznek. A csoport a magyar második osztályos tananyag egyes részleteit tematikus blokkokra tagolva dolgozza fel. Célunk az értő olvasás és az olvasási rutin kialakítása, valamint a beszéd- és szövegalkotási készség fejlesztése mind szóban és írásban. Emellett a tananyagba ágyazottan egyéb alapismeretek elsajátítása is előtérbe kerül, így a jeles napok, a környezetismereti alapok, a kézművesség, a nyelvi játékok, például kiszámolók, szójátékok is szerves részét képezik a tananyagnak.

FŐNIX CSOPORT

(9-10 éves korosztály)

A Főnix csoport gyerekeinek a tananyaga úgy került kifejlesztésre, hogy abban az értő olvasás fejlesztése, a különböző tartalmú kortárs és klasszikus irodalmi, történelmi szövegek feldolgozása, a szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség- és szókincsfejlesztés, valamint a mindennapi nyelvi fordulatok rutinszerű használata kapják a legnagyobb hangsúlyt. Az órákba beleszőjük a nemzeti ünnepek megünneplését, a jeles évfordulók és hagyományok ápolását, a kézműveskedést és a közösségépítő játékokat is.

GRUNDLAKÓK

(11-13 éves korosztály)

A Grundlakók csoport tagjai 11-13 éves gyerekek, akik az előző évek során feldolgozott tananyagra építve mélyítik a magyar földrajzi, kulturális és történelmi ismereteiket. A hangsúly ebben a csoportban a szókincsbővítésre, az összetettebb nyelvi fordulatok megismerésére, a szóbeli- és írásbeli szövegek megértésére és a szövegalkotási készség fejlesztésére kerül. Idén a Tüskevár című ifjúsági regényt dolgozzák majd fel.