Küldetésünk

 

„Nekem áldott az a bölcső, Mely magyarrá ringatott”
Arany János           

 

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola befogadó, világnézetileg és politikailag semleges, nonprofit oktatási és közösségi szervezet. Az iskola célja, hogy magyar oktatási intézményt és közösségi élményt biztosítson a New Yorkban és környékén élő magyar gyermekek számára, és elősegítse az első-, másod- és harmadgenerációs magyar és vegyes családok magyar közösségi integrációját.

Arany János

Az oktatási program különös figyelmet szentel annak, hogy az alapvető magyar irodalmi, történelmi, földrajzi és kulturális ismeretekbe ágyazottan fejlődjön a gyermekek magyar nyelvtudása. Emellett az iskola sokrétű közösségi és átfogó magyar művelődési élményt is biztosít, ahol a bensőséges környezetnek köszönhetően nemcsak a gyermekek, hanem a szülők és a pedagógusok is életre szóló élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodnak, a diákok pedig nyitott gondolkodású, magyar gyökereikre és többnyelvűségükre büszke fiatalokként kerülnek ki az iskolából.

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola fennállásának több mint fél évszázada alatt mindenkor kiszolgálta az aktuális helyi magyar közösségi igényeket, és számos felnövő külhoni magyar generációnak biztosított magyar oktatást és magyar közösséget, valamint sokuk számára távol a szülőhazától és a családtól, második otthont.

Az iskola története

1963 óta megszakítás nélkül működik magyar oktatási program gyermekek számára New Yorkban. A kezdeti időkben a magyar nyelvoktatás célja az volt, hogy az akkor igen népszerű magyar cserkészetbe jelentkező első- és másodgenerációs magyar gyerekek megtanuljanak magyarul, mivel a külföldön működő  magyar cserkészcsapatokhoz való csatlakozás előfeltétele volt a magyar nyelvtudás.

1976-ban alakult meg a Hungarian Parent Teacher Association (HPTA), amelynek célja a cserkészet és a magyar iskola, a két ifjúságneveléssel foglalkozó New York-i magyar szervezet együttműködésének koordinálására volt. Jelenleg a HPTA, mint jogi szervezet,  csak a magyar iskola működtetését látja el, de a két szervezet a mai napig összehangoltan szervezi programjait.

A New York-i magyar óvoda és iskola névadója a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Arany János (1817-1882), aki egyrészt magyar szókincsének gazdagságáról híres írókent és költőként örök értékű magyar műveket alkotott, másrészt mint jelentős műfordító is jegyezhető. Arany nevéhez köthető a magyar műfordítás-irodalom 19. századi fellendítése és elsősorban angol irodalmi műveket fordított magyarra. Szerb Antal írja Arany Jánosról: “Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”

Oktatási program

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola oktatási programjának célja a gyermekek magyar nyelvtudásának (beszédkészség, olvasás, írás) fejlesztése, a nyelvtani alapfogalmak és a folyóírás alapjainak megismertetése, emellett pedig a gyermekek magyar műveltségének magalapozása magyar történelmi, földrajzi és kulturális ismeretek átadásával.

Oktatási programunk Magyarországon íródott tankönyvek segítségével a magyarországi oktatási tanmenetet követi, de emellett az amerikai okatatási módszereket is felhasználja. Segédeszközeink tartalmazzák a Magyarországon kiadott tankönyveket és munkafüzeteket, többek között az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyvcsaládjait, a Balassi Intézet a magyart, mint származásnyelvet tanuló gyermekek számára kifejlesztett anyagait (Balassi Füzetek) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szerkesztésében és gondozásában kiadott Magyarságismeret tankönyvsorozatot.

A tanév során megünnepeljük a magyarországi állami és egyházi ünnepeket, valamint a néphagyományokhoz kötődő jeles napokat, ezzel is bővítjük a gyermekek ismereteit és erősítjük a magyar identitástudatukat. Célunk, hogy családias környezetben közvetítsük a magyar kultúra szeretetét, a hagyományok ismeretét és tiszteletét, és olyan tanulási környezetet alakítsunk ki, ahová a gyermekek örömmel jönnek.

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola minden évben a beiratkozott gyermekek nyelvtudásának szintjét figyelembe véve alakítja ki a csoportokat és az éves oktatási tervet.

Oktatási programunk három szintje:

3 éves kor alatt: baba-mama játszócsoport
A játszócsoport célja a gyermekek korai anyanyelvi fejlesztése és a családok közösségi szocializációja. Az ötven perces foglalkozás, amely gondosan összeválogatott magyar mondókák, gyerekdalok, ölbéli játékok füzére, a szülők aktív részvételével zajlik. 

3-6 éves korosztály: óvoda
Az óvodai foglalkozás kerete között a gyermekek játékalapú tanterven keresztül ismerkednek a magyar nyelvvel. Magyar versek, mondókák, játékok, dalok, mesék és kézműves foglalkozások segítégével fejlesztjük a gyermekek általános magyar nyelvtudását.

6 éves kor felett: alsó és felső tagozat
A kisiskolásoknál a magyar nyelv-, és beszédkészség fejlesztése, a folyóírás, az olvasás és a nyelvtan alapjainak megismertetése az elsődleges célunk. Erre az alapra építkezve egészül ki a tananyag a felsőbb osztályokban irodalmi, történelmi, néprajzi és a Kárpát-medencére vonatkozó földrajzi ismeretekkel.

A gyermekek mind az óvodai és az iskolai program részeként magyar népi játékokat, néptáncot és hagyományismeretet tanulnak nagycsoportos foglalkozások keretén belül.

Vezetőség és Pedagógusok

Arany János Magyar Óvoda és Iskolában tanító tanárok és óvónők legnagyobb része Magyarországon, a határontúli magyar területeken, vagy az Egyesült Államokban végzett okleveles pedagógus.

Pedagógusok

Blaser Etelka: 2023-, Grundlakók

Dubabér Mária: 2021-, Süni csoport

Fülöp Ildikó: 2017-, Kutyus csoport

Kozma Judit: 2021-Sas csoport

Lantos Zsuzsanna: 2019-, Főnix csoport

Nagy Ildikó: 2014-, Bóbita csoport, és 2016-, néptánc, népi játékok

Papp Erika: 2016-, Katica csoport

Rácz Tímea Judit: 2023-, Vuk csoport

 

 

Csiki Júlia: 2007-2021, 2021- helyettesítő pedagógus

Illyés Gabriella: 2021- helyettesítő pedagógus

Miller Zoé: 2022-, tanársegéd

Potter Anna: 2022-, tanársegéd

Sebestyén Ildi: 2021- helyettesítő pedagógus

Sonnevend Júlia: 2022-, helyettesítő pedagógus

Vezetőség

Az iskolában folyó munka mind a vezetőség, a tanárok és a szülők részéről is elhivatottságot, áldozatkészséget és komoly háttérmunkát igényel.

Mészáros Endre

Magyarországon született, az agrármérnöki képesítés megszerzése után vállalatvezetést tanult az Egyesült Államokban. Több mint 20 éve a nemzetközi biztosítási üzletágban dolgozik és munkájának köszönhetően hét országban élt hosszabb-rövidebb ideig. New Yorkba is munkáján keresztül került 2009-ben, majd itt alapított családot. 2017 óta tagja az Arany János Magyar Óvoda és Iskola közösségének és 2018 óta vesz részt a vezetőség munkájában. A magyarságtudat ápolása mindig fontos volt számára, a mai napig szoros kapcsolatokat ápol több külhoni magyar közösséggel a Kárpát-medencében, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Nyugat Európában. Ezért is fontos számára a New York-i magyar közösség, amelynek aktív tagjai a vegyes házasságban született gyermekei is.

Nagy Ildikó

Győrben született és az ELTE Szociológia szakán diplomázott. Magyarországi aktív évei alatt az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott, emellett a Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál jazz- és népzenei szervezője volt. 2009 óta él az Egyesült Államokban, 2014 óta a New York-i Magyar Ház igazgatója és jelenleg a Columbia Egyetem M.S. in Nonprofit Management szakán tanul. Több mint 25 éve foglalkozik magyar néptánccal és népzenével. 2013 óta vezeti a New York-i Délibáb Néptáncegyüttest és szervez rendszeresen magyar népművészeti programokat gyermekek és felnőttek számára New Yorkban. 2014 óta vezeti a Bóbita baba-mama csoportot, és 2016 óta a Arany János Magyar Óvoda és Iskola programjában szereplő néptáncoktatást. 2018 óta vesz részt az iskola vezetőségében, elsősorban a közösségi programok szervezése és a pályázatok adminisztrációja a fő tevékenységi területei.

Oláh Gyöngyösi Enikő

Magyarországon született és nevelkedet és 1999 óta él az Amerikai Egyesült Államokban. Magyarországon mérlegképes könyvelői képesítést, az Amerikában pedig Associate degreet szerzett könyvelés szakon a Kingsborough Community Collage-ban. Fontosnak tartja a magyar nyelvi, kulturális és történlemi ismeretek továbbadását a külhoni magyar gyermekek, így saját gyermeke számára. 2016-ban ebből a megfontolásból csatlakozott gyermekével az Arany János Magyar Óvoda és Iskola Bóbita csoportjához, és 2018 óta részt vesz az iskola vezetőségének munkájában is mint pénztáros.

Sebestyén Ildikó

Szegeden született és a Szegedi Tudományi Egyetem Természettudomáanyi karán Biológus szakon végezte felsőfokú tanulmányait. 2009 óta él az Egyesült Államokban, ahol 2013-ben szerezte meg szülés kísérő dúla és szülésre felkészítő oktató képesítéseit. Az Egyesült Államok előtt Dániában és Spanyolországban élt. 2014 és 2018 között a Seattle-i Magyar Iskola tanítója és a Fekete István Cserkész csapat vezetőségi tagja volt. 2021-ben csatlakozott az Arany János Magyar Óvoda és Iskola vezetőségéhez. Elsősorban a weboldal és a közösségi média frissítésével foglalkozik, de egyéb háttér munkálatokkal is támogatja az óvoda és iskola működését. Fontosnak tartja a magyar nyelv és Magyar hagyományok ápolását, ezért is aktív tagja – vegyes házasságba született gyermekeivel – együtt a helyi magyar közösségnek.

Szalai Zsuzsanna

Budapesten született és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte felsőfokú tanulmányait latin és magyar nyelv és irodalom szakokon. 2000-től él az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a City University of New York Queens College-ban szerzett informatikus könyvtár szakon mesterfokú diplomát 2012-ben, majd The Morgan Library & Museumban kezdett dolgozni. 2015 óta a Shelley & Donald Rubin Foundation grant managere. 2016 óta tagja az Arany János Magyar Óvoda és Iskola közösségének és 2018 óta segíti a vezetőség munkáját, ahol elsősorban az iskolai programok tervezését és kommunikációját, valamint egyéb háttér szervezési feladatokat lát el.