Oktatási program

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola oktatási programjának célja a gyermekek magyar nyelvtudásának (beszédkészség, olvasás, írás) fejlesztése, a nyelvtani alapfogalmak és a folyóírás alapjainak megismertetése, emellett pedig a gyermekek magyar műveltségének magalapozása magyar történelmi, földrajzi és kulturális ismeretek átadásával.

Oktatási programunk Magyarországon íródott tankönyvek segítségével a magyarországi oktatási tanmenetet követi, de emellett az amerikai okatatási módszereket is felhasználja. Segédeszközeink tartalmazzák a Magyarországon kiadott tankönyveket és munkafüzeteket, többek között az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyvcsaládjait, a Balassi Intézet a magyart, mint származásnyelvet tanuló gyermekek számára kifejlesztett anyagait (Balassi Füzetek) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szerkesztésében és gondozásában kiadott Magyarságismeret tankönyvsorozatot.

A tanév során megünnepeljük a magyarországi állami és egyházi ünnepeket, valamint a néphagyományokhoz kötődő jeles napokat, ezzel is bővítjük a gyermekek ismereteit és erősítjük a magyar identitástudatukat. Célunk, hogy családias környezetben közvetítsük a magyar kultúra szeretetét, a hagyományok ismeretét és tiszteletét, és olyan tanulási környezetet alakítsunk ki, ahová a gyermekek örömmel jönnek.

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola minden évben a beiratkozott gyermekek nyelvtudásának szintjét figyelembe véve alakítja ki a csoportokat és az éves oktatási tervet.

Oktatási programunk három szintje:

3 éves kor alatt: baba-mama játszócsoport
A játszócsoport célja a gyermekek korai anyanyelvi fejlesztése és a családok közösségi szocializációja. Az ötven perces foglalkozás, amely gondosan összeválogatott magyar mondókák, gyerekdalok, ölbéli játékok füzére, a szülők aktív részvételével zajlik. 

3-6 éves korosztály: óvoda
Az óvodai foglalkozás kerete között a gyermekek játékalapú tanterven keresztül ismerkednek a magyar nyelvvel. Magyar versek, mondókák, játékok, dalok, mesék és kézműves foglalkozások segítégével fejlesztjük a gyermekek általános magyar nyelvtudását.

6 éves kor felett: alsó és felső tagozat
A kisiskolásoknál a magyar nyelv-, és beszédkészség fejlesztése, a folyóírás, az olvasás és a nyelvtan alapjainak megismertetése az elsődleges célunk. Erre az alapra építkezve egészül ki a tananyag a felsőbb osztályokban irodalmi, történelmi, néprajzi és a Kárpát-medencére vonatkozó földrajzi ismeretekkel.

A gyermekek mind az óvodai és az iskolai program részeként magyar népi játékokat, néptáncot és hagyományismeretet tanulnak nagycsoportos foglalkozások keretén belül.