Az iskola története

1963 óta megszakítás nélkül működik magyar oktatási program gyermekek számára New Yorkban. A kezdeti időkben a magyar nyelvoktatás célja az volt, hogy az akkor igen népszerű magyar cserkészetbe jelentkező első- és másodgenerációs magyar gyerekek megtanuljanak magyarul, mivel a külföldön működő  magyar cserkészcsapatokhoz való csatlakozás előfeltétele volt a magyar nyelvtudás.

1976-ban alakult meg a Hungarian Parent Teacher Association (HPTA), amelynek célja a cserkészet és a magyar iskola, a két ifjúságneveléssel foglalkozó New York-i magyar szervezet együttműködésének koordinálására volt. Jelenleg a HPTA, mint jogi szervezet,  csak a magyar iskola működtetését látja el, de a két szervezet a mai napig összehangoltan szervezi programjait.

A New York-i magyar óvoda és iskola névadója a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Arany János (1817-1882), aki egyrészt magyar szókincsének gazdagságáról híres írókent és költőként örök értékű magyar műveket alkotott, másrészt mint jelentős műfordító is jegyezhető. Arany nevéhez köthető a magyar műfordítás-irodalom 19. századi fellendítése és elsősorban angol irodalmi műveket fordított magyarra. Szerb Antal írja Arany Jánosról: “Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”