Ismeretek

A Sasok csoport tagjai 8-10 éves gyerekek, akik szilárd betűfelismerési- és alap olvasási képességgel rendelkeznek.

A csoport a magyar második osztályos tananyag egyes részleteit tematikus blokkokra tagolva dolgozza fel. Célunk az értő olvasás és az olvasási rutin kialakítása, valamint a beszéd- és szövegalkotási készség fejlesztése mind szóban és írásban.

Emellett a tananyagba ágyazottan egyéb alapismeretek elsajátítása is előtérbe kerül, így a jeles napok, a környezetismereti alapok, a kézművesség, a nyelvi játékok, például kiszámolók, szójátékok is szerves részét képezik a tananyagnak.

Tipikus nap

9:30-9:45Érkezés, bemelegítő játékok
9:45-10:15Nyelvi fejlesztés kötetlen beszélgetés, majd adott téma mentén irányított beszélgetés (pl. Ünnepek, időjárás, aktuális események); beszédértést fejlesztő feladatok
10:15-10:45Néptánc, hagyományőrzés, népdalok, magyar zene megismerése
10:45-11:00Tízórai szünet
11:00-11:30Olvasás előző órán tanultak ismétlése, házi feladat átnézése, új betűk tanulása, olvasási gyakorlatok
11:30-12:00Írás új betűk tanulása
12:00-12:30Kézműves foglalkozás évszakhoz, ünnepkörhöz kötötten; közben mese/zenehallgatás

Az órarend változhat.

Sasok csoport információk